Palvelut

 • Rantojen kunnostus
 • Veneiden talvisäilytys, veneiden laskut ja nostot
 • Laiturien asennus
 • Jätevesijärjestelmät ja kaivot
 • Kaluston siirrot lavetilla
 • Puidenajo metsätyömailta
 • Tonttipuiden ja tonttien raivaus
 • Tonttien aitaus
 • Teiden kunnostus, lanaus sekä talviauraukset
 • Kotieläinten hoitoon liittyvät aidat ja tarhat
 • Pihojen muotoilut